Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

ATVIR? DUR? DIENA

2017.02.21

Kovo 3 d. Kazimiero Simonavi?iaus universitetas (apie j? daugiau galite rasti www.ksu.lt arba paži?r?ti filmuk?: https://goo.gl/M5tUqi) organizuoja ATVIR? DUR? DIEN?.

Šios dienos tikslas yra supažindinti vyresni?j? klasi? moksleivius su studij? ir karjeros galimyb?mis, pristatyti s?kmingai veikl? vykdan?ias Lietuvos ?mones, j? patirt?. Siekiame skatinti moksleivius pla?iau žvelgti ? ateities perspektyvas, priimti savarankiškus ir atsakingus sprendimus.

Dienos pradžioje planuojamos ekskursijos po geriausias Lietuvos ?mones – mokini? b?simas darbo vietas. Norime parodyti jauniems žmon?ms, kad Lietuvoje galima siekti karjeros ir turint tiksl? j? galima ?gyvendinti nepasirinkus emigranto kelio (kas, deja, šiuo metu yra masin? mada).

Po ekskursij? programa persikelia ? naujus Kazimiero Simonavi?iaus universiteto centrinius r?mus (Dariaus ir Gir?no g. 21, Vilnius). ?ia lauks praktin? paskaita, kaip išlaikyti lietuvi? ir literat?ros kalbos egzamin?, taip pat paskaitos apie aviacijos, mados, teis?s ir kt. sektorius bei karjeros perspektyvas jose. Žinoma, susipažinsite su spar?iausiai augan?iu Lietuvoje universitetu - Kazimiero Simonavi?iaus universitetu – ir jo vykdomomis studij? programomis.

Data: 2017 m. kovo 3.
Laikas: nuo 10 val. ekskursijos, nuo 12:30 programa Universitete
Vieta:  Kazimiero Simonavi?iaus universitetas, Dariaus ir Gir?no g. 21, Vilnius
Daugiau informacijos: http://www.ksu.lt/atvirosdurys/ (taip pat prikabiname plakato maket?)

 

Kvie?iame aktyviai registruotis. Viet? skai?ius yra ribotas!