Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Atvir? dur? diena biotechnologij? ?mon?je „Froceth“

2017.06.23

Kvie?iame studentus ? pirm?j? atvir? dur? dien? lietuvi? mokslinink? biotechnologij? ?mon?je „Froceth“!

Užsuk? ? bendrov?s mokslin? laboratorij? tur?site galimyb? iš arti pamatyti, kaip dirba vienintel? ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse pažangi? biotechnologij? ?mon?, vystanti ir gaminanti l?steli? terapijos produktus. Savo akimis pamatysite, kur atliekami moksliniai tyrimai ir, panaudojant paties paciento audinius ir l?steles, kuriami unikal?s pažangios terapijos vaistiniai preparatai bei sužinosite, kaip jie pritaikomi individualiai kiekvienam pacientui. Visa tai daroma taikant pažangiausias somatini? l?steli? terapijos technologijas!

Apsilank? ?mon?s laboratorijoje sužinosite, kaip gaminamas šalyje unikalus v?žio imunoterapijai skirtas dendritini? l?steli? preparatas. Tai pagalbin? v?žio gydymo priemon?, kuri aktyvina paciento imunin? sistem?, versdama j? ne toleruoti v?žio l?steles, o atpažinti jas ir kontroliuoti j? veikl?. Toki? pažangios terapijos vaistini? preparat? daugiau negamina n? viena kita Lietuvos ar Baltijos šali? ?mon?.

Duris jums atvers ir analog? Lietuvoje neturintis audini? bankas, skirtas riebalinio audinio stromos vaskuliarin?s frakcijos l?steli? apdorojimui, saugojimui ir paskirstymui. Tai vienintelis audini? bankas šalyje, kuris savo veikl? vykdo vadovaujantis Geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimais ?rengtose patalpose. Jame saugomos l?stel?s, geban?ios atstatyti pažeist? audini? funkcijas, yra tinkamos naudojimui netgi pra?jus daugiau nei 20 met? nuo j? paruošimo. Jeigu šiandien šios l?stel?s geba nat?raliai aktyvuoti žmogaus regeneracijos mechanizmus, tik ?sivaizduokite, k? su jomis gal?sime padaryti ateityje!

Skamba ?domiai? Registruokis el. paštu info@froceth.lt (nurodyk savo vard?, pavard? ir studij? program?) ir mes lauksime Tav?s liepos 4 d. 10 val., adresu Linkmen? g. 28.