Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Art?jant vasaros sezonui – priminimas apie vaik? ir paaugli? darbo reglamentavim?

2023.04.27

Art?jant mokini? vasaros atostogoms, ?sib?g?ja aktyvi sezonini? darb? paieška: jaunieji darbuotojai planuoja ir ieško laikin? ?darbinimo viet?, nor?dami užsidirbti asmenini? l?š?, išbandyti save naujoje srityje. Darbdaviams toks darbo rinkos naujokas padeda užpildyti trumpalaikes sezonines darbo vietas.

Darbo reglamentavimo pažeidim? pasitaiko dažnai

Visgi Valstybin?s darbo inspekcijos (VDI) Darbo teis?s skyriaus ved?ja Ieva Pili?iauskait? pabr?žia, kad kolektyvuose, kuriuose dirba jaunimas, neretai pasitaiko darbo reglamentavimo pažeidim?. Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai darbo aplinkose, kuriose dirba vaikai ir paaugliai, – nelegalus darbas, darbo laiko reglamento nepaisymas, darbo užmokes?io nemok?jimas, netinkamos darbo s?lygos, piktnaudžiavimas darbo bei poilsio laiku.

Daugiau informacijos