Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Archyvas

2023.02.01  Jau galima teikti praymus ? profesinio mokymo ?staigas

pexels-elle-hughes-2696064-1-1024x683

Vasario 1 d. prasideda 2023 met? pri?mimo ? profesinio mokymo ?staigas iemos etapas. Teikti praymus galima iki vasario 12 d. Pri?mime dalyvauti gali asmenys, baig? pagrindinio ir vidurinio ugdymo program? arba ?gij? aukt?j? isilavinim? ir / ar profesin? kvalifikacij?.

2023.01.13  Vasario 1 d. prasid?s iemos pri?mimas ? profesines mokyklas

Vasario 1 d. prasid?s 2023 m. pagrindinio pri?mimo ? profesinio mokymo ?staigas iemos etapas. Stojan?i?j? praymai mokytis LAMA BPO informacin?je sistemoje bus priimami iki vasario 12 d. Praymus teikti gali ir jau ?gijusieji isilavinim? ar profesin? kvalifikacij?, ir jos dar neturintieji.

2022.12.06  Patvirtintas tr?kstam? profesij? s?raas 2023 metams

resize_1200x800_microsoftteams-image-90

?vertinusi gaut? motyvuot? ir pagr?st? informacij? apie prognozuojam? profesijos paklausos augim?, nauj? darbo viet? k?rim? per artimiausius metus ir patikrinusi, ar si?lomos profesijos atitinka teis?s aktuose nurodytus kriterijus tr?kstamoms profesijoms, Uimtumo tarnyba pri?m? galutin? sprendim? d?l pateikt? profesij? ?traukimo ? kit? met? Profesij?, kuri? darbuotoj? tr?ksta Lietuvos Respublikoje, s?ra?.

2022.11.18  Nuotolinis rengini? ciklas K? dirba ateities profesionalai?

1920x1080px-1024x576

ISM kvie?ia mokinius dalyvauti nuotoliniame rengini? cikleK? dirba ateities profesionalai?.

2022.11.18  AUKT?J? MOKYKL? MUG? 2023

111

UAB Ekspozicij? centras kartu suLAMA BPO(Lietuvos aukt?j? mokykl? asociacija bendrajam pri?mimui organizuoti) 2023 m. sausio 19 d. Kaune organizuoja Aukt?j? mokykl? mug? 2023.

2022.10.25  Nuotolin? paskaita Virtual?s ar skaitmeniniai socialiniai kontaktai? Kova su darbo-eimos konfliktu

vdu_t?v?-akademija_2022-10-27

VDU T?v? akademija kvie?ia dalyvauti nuotolin?je paskaitojeVirtual?s ar skaitmeniniai socialiniai kontaktai? Kova su darbo-eimos konfliktu, kuri vyksspalio 27 d. (ketvirtadien?), 18 val.Paskait? ves VDU Psichologijos katedros doktorantas Tadas Vadvilavi?ius.

2022.10.24  Konferencijoja Kartu galime daugiau: ES iniciatyvos + karjeros specialistai

6187e8e3b292df4bec7f162543eed86b_m

vietimo main? paramos fondasirLietuvos karjeros specialist? asociacijakvie?ia karjeros specialistus ir karjeros mokytojuslapkri?io 15 d.dalyvauti konferencijojeKartu galime daugiau: ES iniciatyvos + karjeros specialistai.

2022.10.20  Informacinis renginys Brandos egzamin? aktualijos 2023

f3rv3g30u9hlchs

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2023.

2022.10.20  Informacinis renginys MRU Karjeros akademija pagalba karjeros specialistams.

pn38mzghv2l7m88

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suMykolo Romerio universiteto Karjeros akademijakvie?ia mokykl? karjerosspecialistus (1012 kl.) ? nuotolin? informacin? rengin? MRU Karjeros akademija pagalba karjeros specialistams.

2022.10.17  Inovacij? diena INNODAY 2022

inno

Vilniaus universitetas organizuoja Inovacij? dien?INNODAY 2022, kuria siekiama VU mokslinink? kuriamas inovacijas pristatyti verslui ir akademinei bendruomenei.