Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 
3350075_043e13e664cfdc27f86fd7156a1e7642 (1)

Moksleiviai ? Vyriausyb? 2023: kvie?iama registruotis ? pilietiko jaunimo projekt?

2023.07.03

Rugpj??io 2125 d. Vilniuje jau penkiolikt? kart? vyks pilietiko jaunimo projektas Moksleiviai ? Vyriausyb?. Visi norintys dalyvauti moksleiviai jau gali pildyti registracijos anket? ir atlikti k?rybin? uduot?. ? projekt? atrinkti moksleiviai gal?s savait? praleisti Vyriausyb?je, painti jos veikl? ir vieojo sektoriaus darb?.

12247_d7313e4e139ddb283c4c56063b838d25

Augantiems oro uost? keleivi? srautams aptarnauti - dvi naujos specialyb?s Lietuvoje

2023.06.23

vietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Susisiekimo ministerija, bendradarbiaudamos su anteminio aparnavimo kompanijomis, pristato dvi Lietuvoje visikai naujas profesinio mokymo specialybes.

klump?s su galva

Visuotin? atvir? dur? dien? t?v? darboviet?se ok ? t?v? klumpes 2023

2023.06.19

Baig?si per vis? Lietuv? nuvilnijusi profesinio veiklinimo iniciatyva ok ? t?v? klumpes 2023. ? iniciatyv? nuo balandio pradios ?sitrauk? 346 vietimo ?staigos i 59 Lietuvos savivaldybi?.

imgg2

Jau rengiam?s studijoms!

2023.06.01

Mokyklas baigiantys abiturientai turi daugyb? ateities plan? ir svajoni?, o svajon?s visada teikia diaugsmo. Neretai viena i j? ?gyti ger? isilavinim? ir tur?ti m?gstam? darb?.

imgg

Norintieji ?gyti profesij? jau gali teikti praymus

2023.06.01

Jau nuo iandien galima teikti praymusBendrojo pri?mimo informacin?je sistemoje(BPIS) ir dalyvauti bendrajame pri?mime ? profesinio mokymo ?staigas.

1990ac324e26b7e716caf3c87ed6c195_m

Konferencija Kaune Ateities ?g?diai: karjeros specialisto vaidmuo birelio 6 d.

2023.05.09

Birelio 6 d. Kaune kvie?iame dalyvauti konferencijoje karjeros specialistamsAteities ?g?diai: karjeros specialisto vaidmuo.

aai

Stipendij? program? Ateitis priklauso man!

2023.05.08

Teltonika IoT Group ?mon?s Lietuvoje, projektuojan?ios ir gaminan?ios moderniausius daikt? interneto sprendimus verslams i ?vairi? pasaulio ali?, 2021 metais prad?jo ypating? stipendij? program? Ateitis priklauso man!.

3

?pus?jo projekto Kokybik? karjeros paslaug? teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje karjeros specialist? mokymai

2023.04.27

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras, ?gyvendindamas projekt? Kokybik? karjeros paslaug? teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje, 2023 m. sausiobirelio m?n. vykdo mokymus pagal Kvalifikacijos tobulinimo program? asmenims, teikiantiems ugdymo karjerai paslaugas. Pagrindinis programos tikslas suteikti bazines inias ir ?g?dius, reikalingus karjeros specialistams savarankikai teikti profesinio orientavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ?staigose, profesinio orientavimo centruose, auktosiose mokyklose, kitose vietimo ?staigose ir institucijose.

Art?jant vasaros sezonui priminimas apie vaik? ir paaugli? darbo reglamentavim?

2023.04.27

Art?jant mokini? vasaros atostogoms, ?sib?g?ja aktyvi sezonini? darb? paieka: jaunieji darbuotojai planuoja ir ieko laikin? ?darbinimo viet?, nor?dami usidirbti asmenini? l??, ibandyti save naujoje srityje. Darbdaviams toks darbo rinkos naujokas padeda upildyti trumpalaikes sezonines darbo vietas.

Karjeros akademija/ registracija ? rengin?

2023.04.24

MRU Karjeros akademija ple?ia savo veikl? ir si?lo netradicin? (nuotolin?) klas?s valand?l? 10-12 (II-IV) klasi? mokini? t?vams.Balandio 27 d. 18 val. kvie?ia ? klas?s valand?l?, kurioje apie egzamin? baimes ir j? valdym? pasakos MRU mogaus ir visuomen?s studij? fakulteto psichologijos instituto lektorius Gintautas Katulis.