60 užduotis. Mano Europass kalb? pasas

Atlikdami ši? užduot?, J?s analizuosite ir ?vertinsite savo užsienio kalb? geb?jimus.