18 užduotis. Mano mamos (t?vo, mo?iut?s, senelio) gyvenimo vaidmen? vaivorykšt?

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo geb?jimus pažinti socialinius vaidmenis.