3 užduotis. Vardo galia

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite geb?jimus save pažinti ir teigiamai vertinti.