20 užduotis. Informacijos paieška: kaip ir kur?

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo geb?jimus ieškoti informacijos ir j? tvarkyti.