46 užduotis. Asmeniniai, praktiniai, susij? su šeima ir visuomene sprendimo pri?mimo sunkumai

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo kompetencij? priimti karjeros sprendim?.