17 užduotis. Gyvenimo patirties refleksija

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite geb?jimus save pažinti.