2 užduotis. Karjeros min?i? žem?lapis

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite geb?jimus informacij? perteikti vaizdu ir pagilinsite supratim? apie savo pa?i? savybes, svarbias karjeros kelyje.