53 užduotis. L?ktuv? gamykla

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo komandinio darbo kompetencij?.