13 užduotis. Vertybi? skal?

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite geb?jimus save pažinti ir ?vardysite svarbiausias savo gyvenimo vertybes.