26 užduotis. Mokymosi stilius

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo geb?jimus mokytis.