25 užduotis. Kaip aš priimu informacij??

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo geb?jimus mokytis.