9 užduotis. Mano interesai

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite geb?jimus save pažinti ir geriau pažinsite savo karjeros interesus.