7 užduotis. Intelekto tipo nustatymo klausimynas

(Parengta pagal: Smith, A. Accelerated Learning in the Classroom. Network Educational Press Ltd, 1999.)

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite geb?jimus save pažinti ir daugiau sužinosite apie savo gabumus bei dominuojant? intelekto tip?.