61 užduotis. D?lion?

Atlikdami ši? užduot?, J?s pagilinsite savo darbo ieškoskompetencij?, ?tvirtinsite žinias apie motyvacinio laiško strukt?r?.