58 užduotis. Naujokas mokykloje

Atlikdami ši? užduot?, J?s pagilinsite savo geb?jimus pereiti ? kit? mokymosi aplink?, taip pat patobulinsite geb?jimus planuoti veiklas ir bendradarbiauti.