56 užduotis. Besidaužanti širdis

Atlikdami ši? užduot?, J?s geriau suprasite, k? patiria konfliktuojantys žmon?s, tur?site galimyb? apgalvoti konflikt? sprendimo galimybes.