54 Užduotis. Stresas ir profesija

Atlikdami ši? užduot?, J?s pagilinsite savo žinias apie streso poveik? žmogui darbo vietoje.