15 užduotis. Vertyb?s ir karjera

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo geb?jimus kritiškai m?styti.