50 užduotis. Mano mokymosi (tobul?jimo) poreikiai

Atlikdami ši? užduot?, J?s atkreipsite d?mes? ? bendr?sias kompetencijas, svarbias siekiant karjeros tiksl?.