41 užduotis. Sprendimo pri?mimo modeliai

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo kompetencij? priimti karjeros sprendimus.