39 užduotis. Šiandiena, praeitis, ateitis

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo refleksijos ir sprendim? pri?mimo geb?jimus.