38 užduotis. Karjeros pasirinkimo SSGG analiz?

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo kompetencij? kelti karjeros ir gyvenimo tikslus.