37 užduotis. Mano tolimi ir artimi tikslai

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo kompetencij? kelti karjeros ir gyvenimo tikslus.