28 užduotis. Žurnalisto tyrimas

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo geb?jimus pažinti karjeros galimybes.