33 užduotis. Profesij?, kompetencij? ir mokymosi galimybi? s?rašas

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo karjeros galimybi? pažinim? ir pasirengsite karjeros planavimo procesui.