19 užduotis. Mano psichologinis portretas

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite geb?jimus objektyviai ir teigiamai kurti bei pristatyti savo savivaizd?.