66 užduotis. Pokalbis d?l darbo

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo darbo ieškos kompetencij?.