65 užduotis. D?mesio! Skambutis

Atlikdami ši? užduot?, J?s išbandysite galimybes prisistatyti telefonu.