64 užduotis. Taip ar ne?

Atlikdami ši? užduot?, J?s pasitikrinsite, ar gebate kritiškai vertinti pateikt? informacij?, patobulinsite savo darbo ieškos kompetencij?.