63 užduotis. Darbo skelbim? analiz?: vert?jas ir elektrikas

Atlikdami ši? užduot?, J?s imsite tobulinti savo efektyvios darbo ieškos kompetencij?.