12 užduotis. Auksin? žuvel?

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite geb?jimus save pažinti.