10 užduotis. Mano kompetencijos

Atlik? ši? užduot?, J?s geriau pažinsite savo kompetencijas.