8 užduotis. Man patinka

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite geb?jimus save pažinti ir apm?stysite savo interesus.