5 užduotis. Jeigu b??iau...

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite geb?jimus save pažinti.