70 užduotis. Mano kompetencij? aplankas

Atlikdami ši? užduot?, J?s suformuosite asmenin? kompetencij? aplank?.