69 užduotis. Architekt? komanda (T. J. atvejo analiz?)

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo darbo ieškos kompetencij?.