55 užduotis. Kojini? gamyklos valdybos pos?dis

Atlikdami ši? užduot?, naudosite "smegen? šturmo" metod?, kuris pad?s Jums suprasti, jog k?rybiški sprendimai susij? su spontaniškumu ir originalumu.