44 užduotis. Sprendimo kriterij? skirtingumas (atvej? analiz?)

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo kompetencij? priimti karjeros sprendim?.