1 užduotis. Kod?l žmon?s dirba?

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo supratim? apie darbo paskirt?.