51 užduotis
Bankininko diena

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo kompetenciją valdyti laiką.

Įsivaizduokite, jog esate Lietuvos Banko valdytojas. Esate itin svarbus ir labai užsiėmęs asmuo. Turite 24 paros valandas, iš kurių 8 valandas skyrėte miegui. Jūsų svarbiems darbams ir užduotims atlikti liko 16 valandų.

Peržiūrėkite sąrašą "Darbai ir veiklos", visas užduotis suskirstykite į 3 grupes: "LABAI SVARBU", "SVARBU", "GALI PALAUKTI".

Nuspręskite, kiek laiko skirsite kiekvienai veiklai. Pagalvokite, ar šiame sąraše yra darbų, kuriuos atlikti galėtumėte deleguoti kitiems?

"A" raide lape pažymėkite užduotis, kurias privalėtumėte atlikti patys. "K" raide paženklinkite užduotis, kurias galėtumėte patikėti kitiems.

Atlikę užduotį po lentele pasitikrinkite, ar neviršijote 16 valandų limito.

Darbas, veikla Grupė pagal svarbą Kiek laiko skirsiu Kas atliks
Susitikti su pavaduotoju val.

Nusipirkti skėtį val.

Patikrinti elektroninį paštą val.

Papietauti su Lietuvos Respublikos Finansų ministru val.

Perskaityti metinę ataskaitą val.

Nuvežti remontuoti dviratį val.

Rezervuoti bilietus į koncertą val.

Paimti iš valyklos paltą val.

Paskambinti į Tarptautinį valiutos fontą (TVF) val.

Parengti kalbą tarptautinei finansininkų konferencijai val.

Veterinarijos vaistinėje užsakyti maisto katinui val.

Su savo buvusios mokyklos direktorium susitarti dėl vizito val.

Nuvykti pas oftalmologą (akių gydytoją) val.

Nupirkti kavos ir pieno pusryčiams val.

Plaukimo treniruotė baseine val.

SUSKIRSTYTOS UŽDUOTYS PAGAL SVARBĄ
Labai svarbu Svarbu Gali palaukti

Laiko ir kitų išteklių valdymas priklauso nuo žmogaus įsitikinimų bei veiklos prioritetų. Neužtenka tik planuoti darbus ir kitas asmenines veiklas – būtina savo veiksmus kontroliuoti ir įvertinti. Laiko valdymo technikos naudojamos, kai laiko ištekliai yra riboti, siekiama aukštų rezultatų, o savikontrolė silpna, efektyviai veikti trukdo "laiko vagys".

ASMENINIŲ FINANSŲ VALDYMAS
Kiekvienas žino, jog, planuojant karjerą, pinigų klausimas yra toks pat aktualus, kaip ir karjeros perspektyvos ar pasitenkinimas darbu. Valdyti asmeninius finansus sudėtinga, tačiau labai pravartu, pradėjus gyventi savarankiškai.

Internete aptiksite daugybę patarimų, kaip teisingai ir sėkmingai valdyti asmeninius finansus. Galite drąsiai išmėginti įvairias elektronines biudžeto skaičiavimo priemones. Kiekvienas žmogus su savo pinigais elgiasi taip, kaip jam atrodo teisingiausia. Tačiau tai, kaip planuojate savo išlaidas, kaip valdote turimus finansinius išteklius, gali paveikti Jūsų karjeros pasirinkimą.

Niekam nėra paslaptis, jog už skirtingo sudėtingumo darbus mokama skirtingai. Todėl spręsdami, kokią karjerą pasirinkti, privalote pagalvoti ir apie pinigus. Rinkdamiesi skirtingą gyvenimo būdą, galite sukaupti ir išleisti skirtingą kiekį pinigų, tačiau juos naudoti turėtumėte racionaliai.

Pradėjus dirbti, dalis išlaidų tenka su darbu susijusioms veikloms. Štai jos:

  • išlaidos transportui (vykstant į /iš darbo);
  • išlaidos tinkamai aprangai, avalynei (priklauso nuo darbovietės reikalavimų);
  • išlaidos maistui per pietų pertrauką.

Žvelgiant iš šio požiūrio taško, mažiausiai išlaidų, susijusių su darbu, žmogus patiria, kai gyvena netoli darbovietės, darbe privalo dėvėti uniformą, darbo vietoje organizuojamas maitinimas.

Asmeninių finansų valdymas yra susijęs ne tik su matematika, bet ir su griežta savikontrole. Kiekvienas turime prisiminti, jog tik nuo mūsų priklauso, kiek ir kaip išleisime.

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.