66 užduotis
Pokalbis dėl darbo

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo darbo ieškos kompetenciją.

1. užduoties dalis.
Jums pateiktas sąrašas klausimų, kuriuos dažniausiai užduoda darbdaviai. Paimkite popieriaus lapą ir rašiklį. Peržiūrėkite šį sąrašą. Apgalvokite, kaip atsakytumėte į šiuos klausimus. Savo atsakymus trumpai pasižymėkite. Šiai užduoties daliai skirkite 15–20 min.

Darbdavių dažniausiai pateikiami klausimai:

1. Ką žinote apie šią kompaniją?

Neatsakyta į privalomą klausimą

2. Kodėl ši kompanija Jums patraukli?

Neatsakyta į privalomą klausimą

3. Kaip save apibūdintumėte?

Neatsakyta į privalomą klausimą

4. Kokios yra Jūsų stipriosios savybės?

Neatsakyta į privalomą klausimą

5. Kokios yra Jūsų silpnybės?

Neatsakyta į privalomą klausimą

6. Kokio pobūdžio darbas Jums labiausiai patinka?

Neatsakyta į privalomą klausimą

7. Kokie Jūsų gyvenimo tikslai?

Neatsakyta į privalomą klausimą

8. Koks laimėjimas Jums suteikė didžiausią pasitenkinimą?

Neatsakyta į privalomą klausimą

9. Kur save įsivaizduojate per ateinančius 5 metus?

Neatsakyta į privalomą klausimą

2. užduoties dalis.
Poroje su kitu mokiniu suvaidinkite pokalbį dėl darbo. Jei turite galimybę pokalbį nufilmuoti – taip ir padarykite. Jūs esate darbdavys, kitas mokinys – kandidatas į siūlomą darbo vietą. Pateikite klausimus kitam mokiniui, išklausykite jo atsakymus. Turite galimybę užduoti papildomų klausimų. Apsikeiskite vietomis: dabar Jūs būsite kandidatas, o kitas mokinys – darbdavys. Kiekvienam pokalbiui skirkite po 10 min.