10 užduotis
Mano kompetencijos

Atlikę šią užduotį, Jūs geriau pažinsite savo kompetencijas.

Įsivaizduokite, kad Jums žūtbūt reikia susirasti bet kokį darbą. Darbo biržos specialistas prašo papasakoti, ką sugebate. Gerai pagalvokite ir pabaikite sakinį:

Aš galiu...

Neatsakyta į privalomą klausimą

Ar ilgas Jūsų kompetencijų sąrašas? Ar lengva jį pačiam sudaryti? Ar paprasta įrodyti, jog išties turite šias kompetencijas? Kaip Jūsų kompetencijos susijusios su dominuojančiu intelekto tipu?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Svarbu įvertinti tai, kad kompetencijos esmė – gebėjimas praktiškai pritaikyti tai, ko išmokai. Gali būti, kad žmogus perskaitė daugybę knygų apie vadovavimą, dalyvavo lyderystės seminaruose, turi netgi tai įrodančių pažymėjimų. Bet ar galima teigti, kad jis yra kompetentingas vadovauti grupei? Taip, jei yra ne kartą tai sėkmingai daręs. Ne, jei tai tik mokymosi – kad ir labai sėkmingo – patirtis.

Atpažinti ir objektyviai įsivertinti kompetencijas yra gana sunku. Geriausiai čia gali pagelbėti atidus žvilgsnis į savo pasiekimus įvairiose gyvenimo srityse: moksle, laisvalaikio veiklose, darbe, santykiuose su žmonėmis. Pavyzdžiui, faktas, kad dalyvavote respublikinėje matematikų olimpiadoje, yra Jūsų pasiekimas, įrodantis kompetenciją spręsti sudėtingus matematikos uždavinius. Geriausio stovyklos vadovo titulas, gautas vaikų vasaros stovykloje, yra Jūsų socialinių kompetencijų (bendrauti, bendradarbiauti, vadovauti ir t. t.) apraiška.