Mukis atsinaujino! Senoji Mukis svetainės versija bus pasiekiama iki 2023-12-31.
 

Mokinio knyga

 
Aš esu Viso užduočių: 19

Pirmajame skyriuje ,,AŠ ESU“ nagrinėjama, kokią įtaką žmogaus asmenybės savybės, gabumai, interesai, kompetencijos ir vertybės turi jo karjeros kelio pasirinkimui. Atlikdami šiame skyriuje pateiktas užduotis, Jūs atskleisite savo stiprybes ir tobulintinas puses, apžvelgsite ir įvertinsite asmeninę patirtį bei pasiekimus. Suvokdami esamus ir būsimus socialinius vaidmenis, galėsite aiškiau įsivaizduoti savo ateitį ir karjeros perspektyvas.

Plačiau >>
Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas, leidžiantis į karjeros kelią (3)
Mano asmenybės savybės (1)
Artimoji socialinė aplinka (1)
Asmeninė patirtis ir karjera (1)
Mano psichologinis portretas (1)
Mano karjeros galimybėsViso užduočių: 14

Antrasis skyrius ,,MANO KARJEROS GALIMYBĖS“ skirtas karjeros informacijos paieškos ir taikymo gebėjimams tobulinti. Nagrinėdami šio skyriaus temas, Jūs suprasite, kaip mokymasis visą gyvenimą susijęs su karjera, kodėl svarbu nuolat atnaujinti savo žinias ir gebėjimus. Susipažinę su mokymosi būdų ir metodų įvairove, svarstysite, kaip juos pritaikyti savo karjeros kelyje. Šiame skyriuje Jūs rasite informacijos apie darbo pasaulio kaitą, darbo formų ir profesijų įvairovę, darbo aplinkos ypatumus ir tolesnio mokymosi bei studijų galimybes.

Informacijos paieškos etapai (1)
Mokymasis visą gyvenimą ir karjera (1)
Asmeninis mokymosi stilius karjeros kelyje (2)
Mokymo įstaigų įvairovė ir galimybės toliau mokytis (1)
Profesijų, kompetencijų ir mokymosi galimybių sąrašas (1)
Mano karjeros planasViso užduočių: 16

Trečiajame knygos skyriuje ,MANO KARJEROS PLANAS“ atskleidžiama, kaip priimami karjeros sprendimai, formuluojama asmeninė ateities vizija, derinami gyvenimo ir karjeros tikslai, numatomi žingsniai tų tikslų link. Atlikdami užduotis, Jūs įgysite gebėjimų planuoti karjerą ir parengsite savo karjeros planą.

Palankios ir trukdančios jėgos, siekiant karjeros tikslų (1)
Sprendimo priėmimo modeliai (1)
Laiko ir kitų išteklių planavimas (2)
Karjeros įgyvendinimasViso užduočių: 21

Ketvirtajame skyriuje ,,KARJEROS ĮGYVENDINIMAS“ aptariami įvairūs darbo ieškos būdai, kurių Jums prireiks ateityje – ieškant svajonių darbo. Jūs sužinosite, kaip rengiami asmeniniai karjeros dokumentai: gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas, lydintysis laiškas. Pasitelkę studijuojant knygą įgytus gebėjimus, patys parengsite asmeninį Europass CV (Europinį gyvenimo aprašymą), dalyvausite pokalbyje dėl darbo, nagrinėsite prisitaikymo naujoje mokymosi ar darbo aplinkoje klausimus. Ketvirtajame skyriuje sužinosite apie darbuotojų teises ir pareigas, užtikrinamas Lietuvos Respublikos įstatymais. Pasinaudodami turimomis žiniomis apie karjeros lavinimą, Jūs parengsite savo 5 kompetencijų aplanką, į kurį sudėsite asmeninius karjeros dokumentus bei savo pasiekimus ir laimėjimus patvirtinančius dokumentus, kūrybinių darbų pavyzdžius.

Kompetencijos, būtinos siekiant karjeros tikslų (1)
Laiko ir kitų išteklių valdymas karjeros kelyje (2)
Gebėjimas dirbti komandiškai kaip karjeros sėkmės salyga (1)
Streso valdymas mokymosi ir darbo situacijose (1)
Kūrybiškas problemų sprendimas (1)
Adaptacija naujoje mokymosi aplinkoje (1)
Laiškų siuntimas potencialiems darbdaviams (1)
Prisistatymas telefonu (1)
Pokalbis dėl darbo (1)